De Optocht

8 maart 2017

De veelvuldig gelauwerde Nederlandse dichter en schrijver Toon Tellegen wordt geroemd om zijn werk voor kinderen en volwassenen. In het epische gedicht De optocht – zijn magnum opus uit 2012 – laat hij de hele mensheid voorbijtrekken. Componist Piet-Jan van Rossum heeft de barokke beeldenpracht van Tellegen muzikaal vormgegeven als een bijna mystieke theaterervaring. Tegenover de drukte van de tekst staat de bezinning van een muzikaal ritueel. Van Rossum heeft zich grondig verdiept in het Japanse Nō-theater, waarin veelzeggende subtiliteit tot hoge kunst is verheven.

Tellegen toont de mensheid als in een parade op een schilderij van James Ensor: geliefden en misdadigers, weifelaars en dadendrangers, jong en oud, iedereen passeert de revue en wordt – 'Pats!’ – meteen weer afgeserveerd. Maar altijd op Tellegens invoelende toon. Tekst en muziek vormen zo ideale componenten in een unieke voorstelling, waarin Tellegen zelf ook een kleine rol speelt. 

 

De Amsterdamse première van deze voorstelling vindt plaats op 8 maart in het Muziekgebouw aan 't IJ