Dit is mijn verhaal - Bijbels Museum

Fotograaf: Cigdem Yuksel
Fotograaf: Cigdem Yuksel
27/10/2019

Dit is mijn verhaal is een tentoonstelling waarin jongeren over geloof, hoop en inspiratie vertellen.
Ontdek welke betekenis de Bijbel heeft in het leven van jonge christenen. 


Achttien jongeren, in de leeftijd van 18 tot 30 jaar, nemen je mee in hun verhaal over een kantelmoment in hun leven en de rol die de Bijbel hierin heeft gespeeld. Zij koppelen hun verhaal over deze - kleine of grote - gebeurtenis aan een bijbelverhaal dat hen in deze periode kracht of inspiratie gaf. De jongvolwassenen zijn afkomstig uit verschillende christelijke stromingen (protestants, katholiek of oosters-orthodox) en hebben verschillende culturele achtergronden.

De achttien verhalen zijn persoonlijk en tegelijk universeel. De thema’s die er in voorkomen, zoals vriendschap, vrijheid, vergeving, vertrouwen, gezien worden en je idealen realiseren, zijn voor veel mensen herkenbaar. Daarnaast komen vragen voor als: hoe vergeef je je vader die je na de scheiding van je ouders acht jaar niet hebt gezien? Waar kies je voor als je in het buitenland wilt studeren én je moeder na een lang ziekbed niet alleen thuis wilt achterlaten? Durf je uit te komen voor wie je bent, ook als dat veel moed vraagt of zelfs doodeng is?

De tentoonstelling is nog tot 27 oktober 2019 te zien in het Bijbels Museum in Amsterdam.

Het AFK steunt het Bijbels Museum met een meerjarige subsidie.