Prinses Christina Jazz Concours

27 november 2016

Finale van de tweedaagse competitie voor jonge jazzmusici, met verschillende categorieën: solisten, duo’s, bands en bigbands. Zij treden op voor jury en publiek. Jonge jazzmusici laten horen wat zij in huis hebben tijdens het achtste Prinses Christina Jazz Concours. Ongeveer zeven finalisten treden deze middag op voor jury en publiek en maken kans op mooie prijzen. De presentatie van de finale is in handen van Mijke Loeven. Het Prinses Christina Jazz Concours wordt eens per twee jaar gehouden in het Bimhuis. Het concours staat open voor alle jonge jazzmusici van 12 t/m 21 jaar, ongeacht niveau. Je kunt optreden als solist, als duo, met band, bigband. 

27 november
Het Bimhuis