The Dry Piece

8 juli 2016

In ‘The Dry Piece’ onderzoekt Keren Levi de verstoorde relatie tussen schoonheidsidealen en de hedendaagse vrouwelijke identiteit. Met behulp van theater- en bewegingstechnieken creëert ze een verdwijningsritueel, uitgevoerd door naakte danseressen. Zo confronteert Levi het publiek met de schade die door onze gewelddadige blik op het lichaam wordt toegebracht. Het stuk wordt opgevoerd door acht naakte danseressen achter een projectiedoek, zo vestigt Levi onze aandacht op de kloof tussen schoonheid en pornografie die besloten ligt in de gewelddadige (mannelijke) kijk op het (vrouwelijke) lichaam. 

8 juli 2016
​Stadsschouwburg