ZUIVER

2 oktober 2016

ZUIVER is een groepstentoonstelling met Surinaamse en Nederlandse kunstenaars ter afsluiting van een jarenlange culturele uitwisseling (2006-2014) tussen de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en de Nola Hatterman Art Academy in Paramaribo. ZUIVER agendeert de mogelijkheden hiervan; wat is de actualiteit van kunst in Suriname nu? Wat is de waarde van culturele uitwisselingen met postkoloniale gebieden? Hoe kunnen we de culturele uitwisseling tussen Nederland en Suriname in de toekomst vorm geven?

De kunstenaars maakten nieuw werk rondom het thema ZUIVER. Het belooft een zinderende tentoonstelling te worden met veel kleur, geur en tactiliteit. Thema’s als etniciteit, scarificatie, grondstoffendelving, lokale culturen, tradities en ambacht staan centraal.

Astrid Roemer opent de tentoonstelling op zondag 2 oktober 16:00 uur.

2 oktober t/m 13 november 
Nieuw Dakota