Adviescommissies Vierjarige Subsidies 2025 – 2028 bekend

De adviescommissies voor de behandeling van de vierjarige subsidies 2025-2028 zijn bekend. Voor de verschillende disciplines zijn er negen adviescommissies samengesteld. Het AFK betrekt een breed netwerk van kundige adviseurs bij de beoordeling van aanvragen voor de vierjarige aanvragen over de periode 2025-2028. De adviescommissies bestaan uit zowel nieuwe adviseurs als ervaren adviseurs. 

Er zijn adviescommissies voor Beeldende Kunst & Creatieve Industrie, Cultuureducatie, Dans, Erfgoed, Film, Woordkunst, Muziek(theater), Theater en er is een commissie Podia (Podiumkunst en Debat) in het leven geroepen.   

De adviseurs zijn geselecteerd op basis van hun professionele deskundigheid in één of meer relevante disciplines en thema’s binnen de kunsten, waarbij kennis van multidisciplinair werken ook geborgd is. Daarnaast is in de adviescommissies gezorgd voor adviseurs die relevante kennis hebben over de positie van gevestigde kunsten en nieuwe artistieke ontwikkelingen in de stad, over de balans tussen presenterende en producerende organisaties, en kennis bezitten omtrent culturele diversiteit en inclusie.   

De voorzitters hebben een breed maatschappelijk profiel. Ze hebben ervaring met complexe beoordelings- of besluitvormingsprocessen of verdelingsvraagstukken, en zijn zich bewust van de bestuurlijke en stedelijke context waarbinnen de subsidieverstrekking plaats vindt. 

Bekijk hier alle vierjarige adviescommissies. Enkele commissies worden aan het begin van 2024 nog aangevuld.