AFK gaat Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans uitvoeren

22/10/2019

De Gemeente Amsterdam verlengt tot 15 oktober 2020 de subsidieregeling Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans (SED) met ruim 90.000 euro. Deze gemeentelijke regeling is opgezet in samenwerking met Cultuur+Ondernemen en het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Met ingang van 2021 wordt de subsidieregeling ondergebracht bij het AFK. Het college van B&W heeft hier op voordracht van wethouder Meliani (Kunst en Cultuur) op 29 oktober mee ingestemd. 

Blijvende steun voor freelance danssector

Uit de jaarlijkse evaluatie door Cultuur+Ondernemen blijkt dat het aantal aanvragen door de freelance danssector vaak het budget overtreft. Ook kan de danssector in Amsterdam door deze regeling een veelheid van repetitieruimtes gebruiken, waarbij tussen dansers samenwerkingsverbanden ontstaan om deze ruimtes zo efficiënt mogelijk te kunnen huren. Van verschillende organisaties ontving Cultuur+Ondernemen regelmatig positieve signalen over deze regeling. De behoefte vanuit het veld om deze regeling en de wens tot voortzetting ervan is evident. De regeling zal met ingang van het nieuwe Kunstenplan 2021-2024 worden uitgevoerd door het AFK. Deze specifieke steun aan de Amsterdamse freelance danssector krijgt op deze manier een blijvend karakter.

Over de regeling

Freelance dansprofessionals ondersteunen in de uitoefening van hun beroepspraktijk. Dat is het uitgangspunt van de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans. Choreografen en dansers die vanuit hun professionele beroepspraktijk een aantoonbare relatie met de stad hebben, kunnen een aanvraag indienen via Cultuur+Ondernemen. Deze stimuleringsregeling komt tegemoet in de huurkosten voor repetitie- en montageruimtes die worden gehuurd door freelance dansprofessionals voor onderzoek, repetitie en montage. De reële huurkosten worden vergoed, met jaarlijks als maximum bedrag € 3.000 per freelancer. Met de steun die dansprofessionals krijgen kunnen zij dansonderzoek uitvoeren en verdieping zoeken in hun vak.

Voor meer informatie over de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans, Zie de veelgestelde vragen op de website van Cultuur+Ondernemen.