AFK & Kunstenplan: Laurien Saraber aangesteld als kwartiermaker

Foto: Eduard Lampe
Foto: Eduard Lampe
28/05/2015
Meerjarige subsidies

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft in aanloop naar de nieuwe rol van het fonds in het komende Kunstenplan Laurien Saraber aangetrokken als Kwartiermaker Meerjarige subsidies. Saraber richt zich als kwartiermaker onder andere op het mede vormgeven van een nieuwe regeling voor meerjarige subsidies en het Beleidsplan 2017-2020 van het nieuwe, uitgebreide AFK. Met ruim zeven jaar ervaring bij het Fonds Podiumkunsten en diverse advies- en bestuursfuncties binnen de kunstsector heeft Saraber een bewezen staat van dienst.

Over Laurien Saraber

Laurien Saraber (1969) werkte tot aan haar overstap naar het AFK bij het Fonds Podiumkunsten als Hoofd Beleid & Ontwikkeling, waar ze onder meer verantwoordelijk was voor het voorbereiden van het beleid 2017-2020 in dialoog met de sector. Saraber was nauw betrokken bij de opbouw en ontwikkeling van het huidige Fonds Podiumkunsten toen in 2008 de rijksoverheid een deel van de landelijke meerjarige subsidies bij dit fonds onderbracht. Eerder werkte Saraber als zelfstandige voor podia, gezelschappen, kunstvakopleidingen en fondsen vanuit haar eigen onderzoeks- en adviespraktijk. Ze was secretaris en lid van de Commissie d’Ancona, die het rapport Uit! (2006) publiceerde over de toekomst van het podiumkunstenbestel.

Naast het schrijven van artikelen over kunst, beleid en culturele diversiteit bekleedde Saraber diverse advies- en bestuursfuncties in de culturele sector. Zo was ze bij het AFK een aantal jaar voorzitter van de ‘Plusregeling’ en maakte ze deel uit van het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland. Laurien Saraber start 1 juni aanstaande in haar nieuwe functie als kwartiermaker bij het AFK.

Over de nieuwe rol van het AFK

In de Contourennota van de Wethouder is in de uitvoering van het Kunstenplan 2017-2020 een nieuwe rol weggelegd voor het AFK. De gemeenteraad kiest voor het invoeren van een nieuwe Kunstenplansystematiek, met een Amsterdamse Basisinfrastructuur voor instellingen die een essentiële functie vervullen binnen de stad. Het AFK, aldus de Contouren, geeft naast de huidige incidentele kunstfinanciering ook uitvoering aan de structurele ondersteuning van de overige instellingen binnen het Kunstenplan.