Nieuwe projectadviseurs bij het AFK

03/09/2019

Deze maand zijn er nieuwe projectadviseurs gestart bij het AFK. De projectadviseurs hebben een brede vakkennis en zijn voor een periode van drie jaar aan het fonds verbonden. Het AFK betrekt een breed netwerk van deskundige adviseurs bij de beoordeling van eenmalige projectaanvragen van kunstenaars en culturele instellingen.

Flinke uitbreiding

De uitbreiding van adviseurs betekent dat vanaf september 2019 meer dan 70 projectadviseurs actief zullen zijn bij het AFK. Door deze uitbreiding kan er nog beter worden ingespeeld op de groei in het aantal aanvragen en de veelzijdigheid van de aanvragen. Met name op het gebied van BKFNMV (Beeldende Kunst, Fotografie, Nieuwe Media en Vormgeving) is het aantal projectadviseurs flink uitgebreid.

Profiel projectadviseurs

De projectadviseurs zijn doorgaans specialisten in meerdere kunstdisciplines die een lange praktijkervaring combineren met een scherpe inhoudelijke visie. Het zijn bijvoorbeeld makers, docenten, critici, cultureel ondernemers of zakelijk leiders. Wat hen bindt is de stad, een open blik en het vermogen om (nieuw) talent, kwaliteit en innovatie te herkennen.

Zo is één van de nieuwe adviseurs Shady El-Hamus (1988), een award winning regisseur en scenarist, bekend van speelfilm De Libi. Maar ook fotografe Diana Blok (1952), manager van het Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival Gea Plantinga (1984) en eigenaar van cultureel bedrijf Dr. Monk Ama van Dantzig (1983) zijn onderdeel van deze nieuwe groep adviseurs.

De adviseurs zijn in september 2019 gestart en zijn aangesteld voor een periode van drie jaar. Bij de samenstelling van de groep projectadviseurs is – naast een brede vakkennis - gestreefd naar een variatie in sekse, leeftijd en culturele achtergrond.

Bekijk hier alle adviseurs en korte biografieën